zarządzaniem projektami

System zarządzania projektami uruchomiony na bazie InfoBiz Server, już od momentu wdrożenia jest zintegrowany z pozostałymi dostępnymi modułami systemu.

Pozostałe moduły systemu InfoBiz Server pozwalają na zarządzania treścią witryny internetowej (CMS), zarządzania relacjami z klientami (CRM), realizowanie strategii marketingu internetowego, oraz uruchomienie sklepu internetowego.

InfoBiz Server to innowacyjna filozofia działania a jednocześnie zintegrowany modułowy system zarządzania wiedzą, dzięki któremu każda nowoczesna organizacja, niezależnie od realizowanego modelu biznesowego, może osiągnąć przewagę konkurencyjną. Cała funkcjonalność systemu dostępna jest przez przeglądarkę i pozwala na działalność w modelu firmy internetowej.

ebook (pdf) - Zarządzanie projektami - studium przypadku
ebook (pdf) - Skuteczne zarządzanie projektami


Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wiedzą na bazie InfoBiz Server okazało się dobrym wyborem. System InfoBiz Server pozwolił na podział komptencji w zakresie aktualizowania różnych obszarów witryny internetowej pomiędzy pracownikami odpowiednich działów
i pozwolił na podniesienie porządku organizacyjnego.
Aleksander Szpecht, Dyrektor Centrum Kultury

InfoBiz - moduł SYSTEM PRACY GRUPOWEJ

system pracy grupowej

Moduł SYSTEM PRACY GRUPOWEJ pozwala na zarządzanie projektami w ramach zdefiniowanych z góry grup roboczych. Realizacja projektów wymaga ścisłej współpracy i precyzyjnej wymiany informacji pomiędzy współpracownikami. Funkcjonalność modułu ukierunkowana jest na podniesienie wydajności pracy i wyeliminowanie błędów operacyjnych. Ergonomia systemu pracy grupowej (np. automatyczne tworzenie nowych  projektów na bazie szablonów modeli biznesowych) faktycznie przyspiesza pracę nie zwiększając przy tym obciążenia czynnościami administracyjnymi.

więcej »

Firma w Internecie, czyli przewaga konkurencyjna na porcie 80

Uruchomienie strony internetowej nie daje przewagi konkurencyjnej! Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, musimy działać skuteczniej i bardziej innowacyjnie. Zastosowanie nowoczesnej technologii, ze względu na jej powszechną dostępność, nie daje przewagi - niezbędne są innowacyjne pomysły, odwaga i chęć wprowadzania zmian do realizowanego modelu biznesowego.

więcej »

Wdrożenia systemu

Wdrożenia systemu InfoBiz Server dla administracji i biznesu objęły wszystkie moduły i obszary funkcjonalne - CMS, CRM, eCmmerce, Marketing i Zarządzanie Projektami.

więcej »
do góry