Przewaga konkurencyjna przez innowacyjne zarządzanie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dzisiejsza wysoko konkurencyjna gospodarka wymaga od każdego przedsiębiorcy - niezależnie od realizowanego modelu biznesowego - ciągłego wprowadzania innowacji i stałego podnoszenia efektywności swoich działań. Wbrew pozorom nie jest to wyścig szczurów, tylko koszt postępu. Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej wymaga elastyczności w odpowiadaniu na zmieniające się warunki rynkowe, częste wprowadzanie nowych produktów na rynek (ang. time to market) oraz ciągłe szukanie nowych sposobów odróżnienia się od konkurencji.

Wprowadzenie innowacji organizacyjnej, zmiana modelu działania a nawet zupełna konwersja modelu biznesowego może być łatwo wdrożona na bazie systemu InfoBiz Server. Wprowadzenie innowacji procesów biznesowych jest tańsze a tym samym bardziej efektywne, niż przez opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych produktów.

Funkcjonalność systemu ukierunkowana jest na zwiększenie efektywności realizowanych w przedsiębiorstwie procesów biznesowych (systemu pracy grupowej i zarządzania projektami) a także podniesienie jakości komunikacji z klientami.

Bezpośredni czynnikiem sukcesu firmy, może być także skuteczny marketing. Bezpośredni wpływ na rynkowe powodzenie organizacji ma zdolność do wprowadzania zmian w sposobie realizowania działań marketingowych - innowacyjność marketingu.

Moduły systemu InfoBiz Server to narzędzia, które elastycznie dostosowują się do realizowanych modeli biznesowych i pozwalają na funkcjonowanie organizacji w modelu firmy internetowej. W dowolnym momencie, gdy wymaga tego sytuacja rynkowa lub gdy została podjęta decyzja o zmianie modelu działania, system InfoBiz Server ułatwia wprowadzenie innowacji.

  • W odpowiedzi na zmiany otoczenia rynkowego, funkcjonalność systemu może zostać rozszerzona o kolejne moduły - CMS, CRM, narzędzia marketingu internetowego, ecommerce i system zarządzania projektami. System "biznesowych klocków" pozwala na łatwe przeniesienie wielu obszarów firmy do internetu.
  • Wprowadzenie nowego produktu, m.in. poprzez sprawne i szybkie uruchomienie nowej witryny internetowej (każda o innym wyglądzie) w ramach dostępnej bazy produktów. Uruchomienie nowej witryny produktowej nie powoduje dodatkowych kosztów i sprowadza się do wybrania szablonu i określenia fragmentu bazy wiedzy przeznaczonego do opublikowania w postaci nowej witryny. InfoBiz może obsługiwać dowolnie dużo witryn internetowych i domen jednoczesnie. Szybkie dotarcie z nowymi produktami do bazy klientów umożliwiają narzędzia marketingu internetowego włączone do funkcjonalności systemu InfoBiz Server.
  • Zmiana kompetencji pracowników i zmiana przypisanych im ról biznesowych może znajdować natychmiastowe odzwierciedlenie w ramach systemu InfoBiz.
  • Elastyczny system zarządzania projektami pozwala na definiowanie nowych szablonów realizowanych projektów w ślad za zmieniającymi się realiami i koniecznością wprowadzania nowych modeli biznesowych.
  • Wzrost liczby pracowników i konieczność zwrócenia się w stronę rynku masowego, nie musi oznaczać problemów. InfoBiz Server jest rozwiązaniem skalowalnym, obsługuje m.in. portal miejski www.lublin.eu obsługując duży ruch internetowy.

InfoBiz Server nie określa ścisłych ram działania ani nie narzuca schematów. W każdym wymiarze swojej funkcjonalności pozwala na definiowanie znaczenia gromadzonych informacji i parametryzowanie sposobu korzystania z nich.

InfoBiz Server to dobry wybór w zakresie budowy dużych systemów zarządzania wiedzą. Modułowa budowa tego systemu pozwala na szybkie wdrożenie potrzebnej funkcjonalności. Polecamy Structum Sp. z o.o. jako sprawdzonego partnera w dziedzinie technologii internetowych.
Krzysztof Puch, Dyrektor ds Informatyzacji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Wdrożenie InfoBiz Server w obszarze wsparcia technicznego użytkowników systemu SAP prowadzi do podniesienia porządku organizacyjnego, ogranicza ryzyko wystąpienia błędów operacyjnych i podnosi ergonomię funkcjonowania organizacji.
Ryszard Hetnarowicz Kierownik Projektu wdrożenia SAP na UMCS, Asseco Poland S.A.
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wiedzą na bazie InfoBiz Server okazało się dobrym wyborem. System InfoBiz Server pozwolił na podział kompetencji w zakresie aktualizowania różnych obszarów witryny internetowej pomiędzy pracownikami odpowiednich działów
i pozwolił na podniesienie porządku organizacyjnego.
Aleksander Szpecht, Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie


Przeczytaj case: Zarządzanie przez projekty - pierwszy rok doświadczeń platformy dystrybucyjnej.

do góry