Wdrożenie systemu InfoBiz w Centrum Kultury w Lublinie

Wersja do druku Poleć znajomemu
08.02.2012, 15:07

Wdrożyliśmy system InfoBiz Server dla Centrum Kultury w Lublinie. Nowa witryna internetowa pozwala na dzielenie kompetencji pracowników w zakresie edycji treści oraz w przejrzysty sposób udostępnia informacje kulturalne czytelnikom witryny.

Centrum Kultury w Lublinie jest instytucją, która gromadzi bogate zbiory informacji z zakresu szeroko rozumianej kultury. Zarządzanie tymi zbiorami oraz udostępnienie ich w możliwie przejrzysty sposób było dla pracowników Centrum Kultury trudne i pracochłonne.

Na początku 2007 Centrum Kultury podjęło decyzję o modernizacji i rozbudowie witryny internetowej. Konieczność reorganizacji w zakresie obsługi internetowej została podyktowana chęcią podniesienia efektywności pracy.

Dobrze zorganizowana witryna internetowa wraz z przemyślaną strukturą kompetencji redaktorów odpowiedzialnych za publikowane informacje, odzwierciedla porządek organizacyjny i jest efektem działania sprawnie zarządzanej organizacji - mówi Michał Karapuda, manager Centrum Kultury w Lublinie.

www.ck.lublin.pl

Indywidualne wdrożenie
Założenia wdrożeniowe były realizowane systematycznie w trakcie wdrożenia. Analiza funkcjonowania budowanej witryny internetowej wymusiła jednak dalszą rozbudowę systemu InfoBiz Server. Dzięki uwagom użytkowników, system został rozbudowany już w trakcie wdrożenia o nowy moduł - mechanizm „tagów”, czyli wewnętrznych połączeń logicznych między publikowanymi informacjami. Ważnym celem było udostępnienie użytkownikom witryny systemu kontekstowego prezentowania informacji, dobranych jak najlepiej do ich zainteresowań.

Złożoność projektu
Budowa dużej witryny internetowej wiąże się nie tylko z edycją treści, ale także z reorganizacją wewnątrz firmy. Pracownicy Centrum Kultury jednoznacznie podzielili zakres tematyczny, za który są odpowiedzialni w zakresie aktualizacji i rozbudowy witryny internetowej. Serwis internetowy Centrum Kultury prezentuje informacje w postaci galerii mediów, artykułów tekstowych oraz kalendarium imprez. Funkcjonalność modułu aktualności, na bazie którego zrealizowano prezentację kalendarium i archiwum imprez kulturalnych, została w trakcie wdrożenia rozbudowana o dodatkowe atrybuty – miejsce i czas organizowanego wydarzenia.

Kamienie milowe wdrożenia w Centrum Kultury w Lublinie
Najwięcej czasu podczas wdrożenia zajęło ustalenie systemu nawigacji na witrynie publicznej oraz ustalenie finalnego wyglądu graficznego budowanej witryny. Dalsza praca w ramach wdrożenia przebiegała bezproblemowo. Odstępstwo od pierwotnie założonego harmonogramu realizacji witryny zostało spowodowane decyzją o rozbudowie systemu InfoBiz Server o mechanizm tagów, którego obecność podniosła ergonomię tworzonej witryny.

Dlaczego Centrum Kultury w Lublinie wybrało InfoBiz Server?
Nasza decyzja o wyborze systemu InfoBiz Server do budowy dużej witryny internetowej, okazała się bardzo trafna - mówi Michał Karapuda. Bardzo ważne okazało się dla nas wsparcie techniczne świadczone przez producenta. W trakcie wdrożenia funkcjonalność systemu została rozszerzona o nowe funkcje, o których nie myśleliśmy w fazie wyboru platformy systemowej a nawet w trakcie definiowania specyfikacji technicznej. Centrum Kultury w Lublinie jest dużą organizacją odpowiedzialną za wiele przedsięwzięć kulturalnych i medialnych. Planujemy wykorzystać system InfoBiz Server do rozwijania szeregu witryn internetowych. Utrzymanie dużego zbioru informacji z jednym centrum dowodzenia a do tego dostępnym przez przeglądarkę internetową, jest po prostu bardzo wygodne.

do góry