Wdrożenie systemu InfoBiz dla Wydawnictwa Prószyński i S-ka SA

Wersja do druku Poleć znajomemu
08.02.2012, 14:36

Wdrożenie systemu InfoBiz Server zrealizowane dla Wydawnictwa Prószyński i S-ka SA w Warszawie obejmowało uruchomienie katalogu produktów, CMS z kontrolą wersji i logowaniem zmian, CMS Media, CRM Newsletter, CRM Klienci, zaawansowane systemy wyszukiwania informacji. Zmiana filozofii zarządzania naszą główną witryną internetową przyniosła realne korzyści biznesowe już w pierwszych tygodniach eksploatacji systemu InfoBiz Server - mówi Przemysław Łyszkiewicz, Dyrektor ds. Informatyki Prószyński i S-ka SA.

Witryna internetowa www.proszynski.pl zdobyła wyróżnienie w tegorocznej edycji nagrody Papierowy Ekran 2008 i w ten sposób znalazł się w gronie najlepszych serwisów internetowych o książkach!

www.proszynski.pl

Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA działa od 1990 roku. Realizując podstawowy model biznesowy, firma wydaje literaturę polską i światową, zarówno klasykę, jak i prozę współczesną, literaturę faktu i biografie, kulinaria, książki popularnonaukowe oraz dla dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Prószyński i S-ka SA zatrudnia aktualnie 75 osób, kapitał zakładowy wynosi 8 795 000 PLN.

Złożoność projektu
Główna witryna internetowa firmy zaistniała w Internecie w 1998 roku. Rozbudowywana i aktualizowana była przez wiele lat przez pracowników działu IT metodami tradycyjnymi. Pracownicy firmy, którzy chcieli umieścić treści na witrynie internetowej, przesyłali stosowne prośby do działu IT, który przystępował do redagowania witryny internetowej. Taki model organizacji pracy nie był efektywny i Zarząd firmy podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania treścią witryny internetowej.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka posiadało jednoznaczne, wysokie wymagania odnośnie nowego systemu zarządzania treścią. Specyfikacja potrzeb firmy Prószyński i Spółka S.A. przygotowana była bardzo szczegółowo. Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli na wygodne prezentowanie katalogu produktów, łatwe tworzenie i aktualizowanie treści dużej witryny, elastyczną kontrolę uprawnień pracowników w zakresie edycji witryny. Istotna była możliwość kontroli wersji oraz przywracania edytowanych dokumentów.

Przebieg wdrożenia CMS
Budowa dużego serwisu internetowego dla firmy Prószyński i S-ka była kolejną okazją do rozszerzenia funkcjonalności systemu InfoBiz Server. Dzięki konieczności publikowania prac zbiorowych a nie tylko informacji o książkach jednego autora, rozbudowaliśmy funkcjonalność katalogu produktów umożliwiając określanie wielu producentów dla jednego produktu. Podczas wdrożenia poprawiliśmy ergonomię zaplecza administracyjnego w zakresie edycji dodatkowych pól produktów. Tak jak przy okazji większości wdrożeń, także w przypadku tego wdrożenia, najtrudniejszą sprawą było jednoznaczne ustalenie wyglądu witryny publicznej. Odświeżona szata graficzna, przejrzysta struktura, czytelna nawigacja, uporządkowanie oferty książkowej według odświeżonych kategorii tematycznych oraz bardziej atrakcyjny i różnorodny sposób prezentacji treści - to tylko niektóre zmiany, jakie zostały wprowadzone w nowym serwisie. Ich celem było stworzenie dynamicznej witryny, aktualnie i przejrzyście prezentującej ofertę wydawnictwa i budującej społeczność w oparciu o newslettery, akcje mailingowe i konkursy. Możliwość wymiany informacji z użytkownikami na temat dostępnej oferty jest nowością w serwisie internetowym Prószyński i S-ka, a konkurs na najciekawszą recenzję książki, dobrym punkt wyjścia do dalszego rozwoju serwisu w tym kierunku.

Dlaczego firma Prószyński i S-ka wybrała rozwiązanie InfoBiz Server?
InfoBiz Server spełnił nasze wszystkie oczekiwania – mówi Dyrektor ds. informatyki, Przemysław Łyszkiewicz. Szukaliśmy gotowego elastycznego produktu o dużym potencjale, dla którego mogliśmy otrzymać dobre wsparcie techniczne. Ważna była dla nas także możliwość adaptacji podstawowej funkcjonalności w trakcie wdrożenia.

Korzyści biznesowe
Dzięki wdrożeniu zintegrowanego modułowego systemu InfoBiz Server uzyskaliśmy wymierne korzyści organizacyjnemówi Dyrektor ds. informatyki, Przemysław Łyszkiewicz.

Przede wszystkim system InfoBiz Server pozwala na szybką reakcję na konieczność publikowania informacji na witrynie publicznej. Praktycznie codziennie pojawia się potrzeba aktualizowania witryny internetowej. Możliwość przekazania tego zadania osobom spoza działu IT pozwala na włączenie większej liczby pracowników w sprawy związane z rozbudową i aktualizacją witryny internetowej.

Wydajność i hosting
InfoBiz Server obsługujący witrynę www.proszynski.pl uruchomiony jest na fizycznym serwerze z dwurdzeniowym procesorem Athlon, wyposażonym w 2 GB pamięci operacyjnej i macierz dyskową SATA. Aktualnie witryna prezentuje aktualny profil działalności wydawnictwa. Łatwy system wyszukiwania pozwala na sprawne uzyskanie informacji o całej ofercie książkowej, o zapowiedziach i nowościach wydawniczych, o bestsellerach i aktualnych wydarzeniach towarzyszących książkom Prószyński i S-ka. System statystyk odnotowuje 50000 wyświetleń dziennie. Łącza internetowe o łącznej przepustowości 20 Mb/s pozwalają na efektywną pracę serwisu internetowego.

Zobacz także: Wdrożenie systemu CMS, CRM i zarządzania projektami InfoBiz Server w Wydawnictwie Czelej

do góry