zarządzanie projektami

system pracy grupowej i zarządzania projektami InfoBiz - internetowy system zarządzania firmą - BPM

InfoBiz Server sprawdza się jako system pracy grupowej w organizacjach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, np. jako system zarządzania działem marketingu lub internetowy system zarządzania firmą. InfoBiz Server to także mechanizm kontroli kosztów i stanu zaawansowania projektów.

InfoBiz pozwala na wdrożenie systemu zarządzania projektami organizując zadania i przekazując wiadomości o zmianach w projektach. Użytkownicy systemu mogą być organizowani w grupy odpowiedzialne za realizację wybranych projektów. Zaawansowanie realizacji projektów jest prezentowane w czasie rzeczywistym na wykresach Gantta. InfoBiz Server pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez innowacyjne zarządzanie.

korzyści organizacyjne i zalety praktyczne

 • zarządzanie projektami
  Wdrożenie systemu zarządzania projektami pozwala na podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez wyeliminowanie błędów proceduralnych. Zadania firmy mogą być realizowane sprawniej i zgodnie z zaplanowaną kolejnością, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i ograniczenie kosztów.
 • optymalny przepływ informacji
  System automatycznego informowania współpracowników o aktualnie wykonywanych działaniach i powstaniu kolejnych obowiązków, wprowadza porządek organizacyjny i upraszcza komunikację. Użytkownicy systemu pracy grupowej otrzymują informacje o powstaniu nowych zadań w ramach realizowanych projektów.
 • mechanizmy nadzoru
  Wbudowane mechanizmy raportowania o stanie zaawansowania projektów, zarówno pod względem kosztów jak i postępu prac, pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
 • komfort pracy
  System zarządzania projektami udostępnia tzw. pulpit biznesowy (ang. dashboard), który prezentuje wszystkie informacje niezbędne do realizacji bieżących zadań (zadania przeznaczone do realizacji na dzisiaj, stan zaawansowania projektów, w które zaangażowany jest użytkownik, etc.).

System zarządzania projektami InfoBiz Server umożliwia także rozliczanie kosztów projektów. Koszty realizacji projektów kontrolowane są na poziomie zadań oraz na poziomie wykorzystanych zasobów.

Podczas wdrożenia definiowane są szablony projektów, które odzwierciedlają realizowane modele biznesowe.

Nazwa Symbol Cena
InfoBiz - moduł LOGOWANIE OPERACJI

Moduł CMS LOGOWANIE OPERACJI Systemu Zarządzania Treścią (ang. CMS) pozwala na zapisywanie wykonywanych operacji przez operatorów systemu. Dzięki temu administrator systemu ma pełną kontrolę nad aktywnością użytkowników.

IBSTOOL_010Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł GENERATOR DOKUMENTÓW

system tworzenia dokumentów elektronicznych

System tworzenia dokumentów koncentruje się wokół kontrolowanego udostępnienia gromadzonych informacji uprawnionym osobom. System pozwala na śledzenie zmian w gromadzonych dokumentach.

IBSPM_003Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł GENERATOR RAPORTÓW

Moduł Raporty - raportowanie sprzedaży

IBSTOOL_007Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł BAZA WIEDZY

baza wiedzy - system zarządzania wiedzą

Moduł BAZA WIEDZY umożliwia budowę korporacyjnej bazy wiedzy. System zarządzania wiedzą zbudowany na bazie InfoBiz Server, pozwala na szybki dostęp do dokumentacji, ofert, kosztorysów i innych gromadzonych informacji.

IBSPM_005Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł SYSTEM PRACY GRUPOWEJ

system pracy grupowej

Moduł SYSTEM PRACY GRUPOWEJ pozwala na zarządzanie projektami w ramach zdefiniowanych z góry grup roboczych. Realizacja projektów wymaga ścisłej współpracy i precyzyjnej wymiany informacji pomiędzy współpracownikami. Funkcjonalność modułu ukierunkowana jest na podniesienie wydajności pracy i wyeliminowanie błędów operacyjnych. Ergonomia systemu pracy grupowej (np. automatyczne tworzenie nowych  projektów na bazie szablonów modeli biznesowych) faktycznie przyspiesza pracę nie zwiększając przy tym obciążenia czynnościami administracyjnymi.

IBSPM_002Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

system zarządzania projektami

Moduł SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI pozwala na zarządzanie projektami w ramach grup roboczych tworzonych ad hoc w trakcie definiowania i realizowania projektów. System kontroluje stan zaawansowania projektów, koszty i obciążanie zasobow zaangażowanych w realizację projektów. Wbudowane mechanizmy raportowania i kontroli umozliwiaja precyzyjne zarzadzanie. Generowanie wykresu Gantta, raportowanie postępów realizacji projektów, monitorowanie kosztów projektów, automatyczne tworzenie i delegowanie zadań - to tylko wybrane możliwości pulpitu menadżerskiego.

IBSPM_001Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł REJESTROWANIE CZASU PRACY

Moduł RCP współpracuje z modułem Użytkownicy. Może stanowić element systemu zarządzania projektami.

IBSPM_006Zapytaj o cenę
InfoBiz - moduł REZERWOWANIE ZASOBÓWIBSPM_007Zapytaj o cenę
do góry