Wdrożenie systemu InfoBiz Server dla Instytutu JP II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu
08.02.2012, 14:38

Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego już od sześciu miesięcy korzysta z systemu InfoBiz Server. Wdrożenie obejmowało CMS oraz system sklepu internetowego. Całość wdrożenia udało się zamknąć w okresie nie przekraczającym jednego miesiąca. Poprzez wdrożenie InfoBiz, Zarząd Instytutu osiągnął oczekiwane rezultaty: samodzielne zarządzania treścią witryny internetowej przez pracowników o podstawowych umiejętnościach technicznych oraz usprawnienie kontaktu z czytelnikami wydawnictw KUL.

Historia KUL
Uczelnia została założona w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych. Według danych na koniec 2005 roku, na KUL uczy się 21417 studentów i 1822 doktorantów.

Instytut Jana Pawła II KUL został powołany do istnienia uchwałą Senatu Akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 25 VI 1982 roku jako międzywydziałowy ośrodek tejże uczelni, w celu prowadzenia "studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa" (Regulamin Instytutu).

www.ethos.lublin.pl

Wdrożenie systemu CMS na bazie InfoBiz Server pozwoliło pracownikom na samodzielne edytowanie treści witryny internetowej. Pracownicy Instytutu mają możliwość szybkiego wprowadzania do sprzedaży aktualnych numerów wydawanego przez siebie miesięcznika ETHOS. System InfoBiz Server funkcjonuje jako system CMS oraz jako system sklepu internetowego. Każdy numer kwartalnika ETHOS wprowadzony do systemu, dostępny jest jako fragment strony internetowej oraz jednocześnie jako publikacja dostępna do zakupu w sklepie internetowym.

InfoBiz Server funkcjonuje jako system CMS dla uczelni wyższej na KUL oraz na UMCS.

Czytaj dalej: wdrożenie CMS dla UMCS na bazie systemu InfoBiz Server

do góry