InfoBiz - moduł SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Wersja do druku Poleć znajomemu

system zarządzania projektami

Moduł SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI pozwala na zarządzanie projektami w ramach grup roboczych tworzonych ad hoc w trakcie definiowania i realizowania projektów. System kontroluje stan zaawansowania projektów, koszty i obciążanie zasobow zaangażowanych w realizację projektów. Wbudowane mechanizmy raportowania i kontroli umozliwiaja precyzyjne zarzadzanie. Generowanie wykresu Gantta, raportowanie postępów realizacji projektów, monitorowanie kosztów projektów, automatyczne tworzenie i delegowanie zadań - to tylko wybrane możliwości pulpitu menadżerskiego.

Producent: Structum Sp. z o.o.
Symbol: IBSPM_001
Jednostka: licencja
licencja
1 licencja
Zobacz więcej produktów z kategorii: zarządzanie projektami
 • Specyfikacja
 • Powiązane
 • Kod QR

Tak, zostałem poinformowany, że przez 30 dni mogę zwrócić zakupione licencje odzyskując 100% należności. (zobacz naszą gwarancję satysfakcji i odniesienia korzyści)

Moduł SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Rozbudowany SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - umożliwia definiowanie procedur (szablonów projektów), rejestrowanie projektów i ich operacji składowych. Moduł SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI w elastyczny sposób pozwala na rejestrowanie dowolnych zdarzeń realizowanych w trakcie życia projektu. Osoby zaangażowane w projekt otrzymują informacje i zadania automatycznie, bezpośrednio z systemu. W każdym momencie, raportowane są koszty i rentowność realizowanych projektów. Informacje o stanie zaawansowania projektów dostępne są w czasie rzeczywistym.

Podstawowa funkcjonalność modułu SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI:

 • definiowanie nowych i edycja projektów
 • zbieranie i rejestrowanie zdarzeń o aktywności pracowników i zdarzeniach związanych z klientami w ramach realizowanych projektów
 • rozliczanie w czasie rzeczywistym kosztów projektów na podstawie kosztów wykorzystanych zasobów
 • wbudowany generator raportów
 • raportowanie stanu zaawansowania projektów
 • automatyczne tworzenie i delegowanie nowych obowiązków dla pracowników zaangażowanych w projekt
 • podpowiadanie kolejnego kroku w projekcie - użytkownicy zaangażowani w projekt dostają informacje o konieczności wykonania kolejnej operacji w ramach projektu
 • rozsyłanie informacji o zmianach w projekcie do wszystkich członków zespołu zaangażowanego w realizację projektu
 • wizualne prezentowanie projektów poprzez wykresy Gantta

Najważniejsze korzyści:

 • podniesienie efektywności pracy grupowej poprzez współdzielenie informacji o projektach, klientach i aktywności współpracowników
 • raportowanie kosztów, przychodów i rentowności realizowanych projektów w czasie rzeczywistym
 • poprawienie porządku organizacyjnego poprzez usystematyzowanie reguł pracy grupowej
 • poprawę przepływu informacji wewnątrz firmy
 • skrócenie czasu pracy biurowej poprzez częściową jej automatyzację
 • możliwość definiowania i koordynowania dowolnych modeli biznesowych
 • planowanie projektów pozwala na ustalenie dokładnej hierarchii realizowanych zadań
 • możliwość kontroli realizacji zadań przez kierownictwo
 • zmniejszenie liczby błędów związanych z opóźnieniami lub brakiem realizacji zdań
 • zwiększenie sprzedaży poprzez poprawę wewnętrznej organizacji pracy
 • oszczędność czasu dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o kluczowym znaczeniu dla realizacji własnych zadań i obsługi klienta (CRM)


system zarządzania projektami

Główny ekran modułu SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Szczegóły projektu

system zarządzania projektami

Szczegóły projektu - wykres Gantta. Dostęp do kontekstowych informacji na temat wszystkich elementów projektu.


system zarządzania projektami


Definiowanie szczegółów zadania w projekcie. Zadanie może być uzależnione od zakończenia innych zadań.

Produkty powiązane i uzupełniające

Kod QR produktu

Zobacz także

 • InfoBiz - moduł SYSTEM PRACY GRUPOWEJ

  system pracy grupowej Moduł SYSTEM PRACY GRUPOWEJ pozwala na zarządzanie projektami w ramach zdefiniowanych z góry grup roboczych. Realizacja projektów wymaga ścisłej współpracy i precyzyjnej wymiany informacji pomiędzy współpracownikami. Funkcjonalność modułu ukierunkowana jest na podniesienie wydajności pracy i wyeliminowanie błędów operacyjnych. Ergonomia systemu pracy grupowej (np. automatyczne tworzenie nowych  projektów na bazie szablonów modeli biznesowych) faktycznie przyspiesza pracę nie zwiększając przy tym obciążenia czynnościami administracyjnymi.

  więcej »
 • InfoBiz - moduł GENERATOR DOKUMENTÓW

  system tworzenia dokumentów elektronicznych System tworzenia dokumentów koncentruje się wokół kontrolowanego udostępnienia gromadzonych informacji uprawnionym osobom. System pozwala na śledzenie zmian w gromadzonych dokumentach.

  więcej »
do góry