Moduły CRM systemu InfoBiz Server

Wersja do druku Poleć znajomemu

przeznaczenie CRM: Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (CRM (ang. Customer Relationship Management), odnotowywanie kontaktów z każdym klientem z osobna (niezależnie od kanału komunikacji) i podejmowaniu odpowiednich decyzji przez system (tele)informatyczny w zależności od historii klienta.

moduł CRM UŻYTKOWNICY - zarządzanie bazą użytkowników systemu

Moduł pozwala na zarządzanie bazą użytkowników systemu.

Podstawowa funkcjonalność modułu:

 • tworzenie nowych użytkowników
 • zmiana danych użytkowników i haseł
 • określanie daty ważności haseł

moduł CRM GRYPY UŻYTKOWNIKÓW - zarządzanie hierarchią dostępu do systemu

Podstawowa funkcjonalność modułu GRYPY UŻYTKOWNIKÓW:

 • Tworzenie i edycja użytkowników systemu, posiadających uprawnienia do logowania się do systemu - zmiana identyfikatorów i haseł
 • Tworzenie i edycja grup użytkowników o określonych uprawnieniach (np. grupa użytkowników z uprawnieniami wyłącznie do edycji własnych artykułów; grupa użytkowników z uprawnieniami do edycji ofert)

moduł CRM KLIENCI - baza klientów, uprawnienia do zasobów witryny

Moduł pozwala na logowanie się klientów poprzez witrynę publiczną oraz na przeglądanie danych klientów przez administratora danych. Moduł pozwala na szybkie lokalizowanie informacji o kliencie - danych teleadresowych, zamówień, projektów, zadań i innych zdarzeń związanych z klientem.

Podstawowa funkcjonalność modułu

 • zakładanie nowego konta klienta - klient ma możliwość samodzielnego utworzenia konta i późniejszego logowania się do przez Panel Obługi Klienta. Klient ma dostęp do histroii swoich zamóień (moduł ZAMÓWIENIA)
 • od strony administracyjnej, moduł CRM KLIENCI umożliwia syntetyczną analizę obsługi Klienta oraz dostęp do wszystkich zamówień, zapytań ofert itd. dotyczących wybranego Klienta

CRM Zapytania - obsługa formularzy kontaktowych

Moduł pozwala na przeglądanie historii zgłoszeń z formularzy opublikowanych na stronie publicznej oraz na udzielanie odpowiedzi Klientom.

Od strony Klienta udzielane odpowiedzi widoczne są jako maile posiadające linki do produktów, artykułów oraz zamówień klienta.

Klient otrzymuje dostęp do tych informacji poprzez Panel Obsługi Klienta, natomiast użytkownik systemu poprzez moduł DZIENNIK.

Podstawowa finkcjonalność modułu:

 • definiowanie formularzy kontaktowych
 • zapisywanie zgłoszeń z formularzy do bazy danych
 • możliwość udzielania odpowiadzi na zapytania spływające porzez formularze, także poprzez moduł OFERTY
 • wyszukiwanie słów kluczowych w bazie zapytań

moduł CRM FORMULARZE

Moduł CRM Formularze umożliwia tworzenie formularzy kontaktowych. Budowane formularze mogą funkcjonować jako ankiety produktowe, ankiety rekrutacyjne, formularze kontaktowe.

Podstawowa funkcjonalność modułu:

 • tworzenie i publikowanie formularzy kontaktowych on line
 • weryfikację danych wprowadzanych na stronie publicznej
 • zabezpieczenie antyspamowe formularzy

moduł CRM DZIENNIK - Moduł przedstawia historię relacji z Klientami.

Wszystkie zdarzenia dotyczące wybranego klinta widoczne są jako chronologicznie posegregowana lista. Dzięki temu modułowi, można szybko zlokalizować złożone oferty w wybranym okresie lub zapytania od klienta z wybranego okresu.

Podstawowa funkcjonalność modułu:

 • intuicyjne wyszukiwanie informacji dotyczących klienta - mechanizmy przeszukiwania obejmują:
  • zapytania i odpowiedzi udzielane klientowi
  • oferty składane klientowi
  • zamówienia od klienta
  • projekty (dostawy, zgłoszenia reklamacyjne i inne czynności definiowane przez użytkownika) związane z klientem
 • przeglądanie historii zdarzeń dotyczących wybranego klienta

CRM PARTNERZY - baza partnerów i definicja uprawnień do zasobów witryny

Moduł CRM PARTNERZY pozwala na zarządzanie bazą partnerów i na definicję uprawnień do zasobów witryny zarządzanych przez moduły CMS EDYCJA TREŚCI oraz CMS MEDIA. Moduł pozwala na definiowanie rabatów na całe gałęzie produktów dla dowolnych grup partnerów.

Moduł obsługuje także edycję wizytówek Parnterów.

Funkcjonalność modułu:

 • limitowanie dostępu do treści serwisu - dostęp do wybranych treści serwisu wymaga autoryzacji
 • limitowanie dostępu do galerii mediów - dostęp do wybranych galerii serwisu, np. do dokumentacji technicznych, cenników - może wymagać autoryzacji
 • możliwość realizacji dowolnej polityki cenowej - moduł umożliwia definicję dowolnych rabatów na wybrane grupy asortymentowe dla określonych grup odbiorców
 • autoryzowany dostęp do przekazywanych informacji dla grup odbiorców - klienci grup partnerskich logujący się do serwisu, mogą odczytać przygotowane wyłącznie dla nich teksty informacyjne - np. ogłoszenia organizacyjne dla członków zarządu lub inforamcje handlowe dla odbiorców hurtowych.
 • udostępnienie partnerom możliwości edycji własnych wizytówek w serwisie. Pola wizytówek mogą być definiowane przez administratora systemu.

do góry